Veterinárne vybavenie

Precision first

CHIROMEGA 654 EQUINE
CHIROMEGA 654 CART
CHIROMEGA 654 WALL

Obchodná politika:

Spoločnosť má vytvorený cenník jednotiek s doporučenými cenami na konečného užívateľa, pričom snahou výrobcu je, aby  boli dentálne jednotky kupované prostredníctvom zmluvných  organizácií, ktoré zabezpečia zaškolenie, záručný a pozáručný servis.

Zmluvní predajcovia majú právo upraviť ceny jednotiek na trhu podľa svojich  reálnych nákladov ako aj iných faktorov. Ceny jednotiek  sa na rôznych trhoch môžu navzájom  odlišovať . Zároveň platí podmienka, že zmluvná organizácia nemôže predať jednotku mimo zmluvné teritórium.

Zmluvní predajcovia:
Česká republika a Slovensko:      
EM MEDICAL   www.emmedical.sk

Poľsko:
ZUR-MED   http://vet.zurmed.radom.pl/

Ukrajina:
Stomatservis   https://stomatservice-uzh.prom.ua

Ruská Federácia:
Kolechko Ltd   www.kolechko.ru

Ostatné teritóriá:
CHIROMEGA s.r.o.   www.chiromega.sk

Predaj formou DIRECT SALE
Zákazníci z iných teritórií si môžu dentálne jednotky objednať  priamo u výrobcu www.chiromega.sk email chiromega@chiromega.sk.  Jednotky budú  následne zaslané vhodnou dopravou na adresu zákazníka. Jednotky zasielané poštou budú kalkulované podľa doporučených cien na zákazníka, pričom zákazníkovi bude poskytnutá zľava 24 % ako kompenzácia diskomfortu pri dodávke, rozbalení,  uvedení do prevádzky a údržbe počas prevádzky.

Náklady na dopravu budú účtované podľa skutočných nákladov, DPH bude vykázaná v závislosti, či klient má ID Kód, alebo sa DPH (20%) vykáže na strane výrobcu. V prípade reklamácie má zákazník právo zaslať jednotku na opravu k výrobcovi. V prípade jednoduchej opravy  po dohode s klientom zašle výrobca  bezplatne náhradný diel s popisom výmeny, pričom sa odporúča, aby si klient na túto výmenu  objednal  miestneho technika so základnou praxou v servise zdravotníckych pomôcok. Poplatok technikovi je na strane klienta.

Záručná doba jednotky je 12 mesiacov a v prípade splnenia podmienok, uvedených  v záručnom liste sa môže predĺžiť na 24 mesiacov .