O nás

Precision first

Hlavnou výhodou elektrických stomatologických súprav CHIROMEGA v porovnaní s lacnejšími pneumatickými typmi je zabudovaný elektrický mikromotor a vnútorný systém riadený elektrickými ventilmi. Elektrický mikromotor dosahuje rýchlosť 40000 / min. Vzduchom poháňaný mikromotor dosahujúci max. 20000 / min. Elektronika elektromotora je vybavená funkciou rýchleho zastavenia. Vzduchový mikromotor vyžaduje dlhší čas na spustenie, ako aj potrebu dokončiť otáčky kvôli nedostatku funkcie rýchleho zastavenia. Pneumatické ventily sa začnú otvárať iba vtedy, keď sú naplnené požadovaným tlakom. Podobne po zastavení pneumatického ventilu tlak vzduchu vo ventile vo vnútri a ventil sa uzavrie oneskorením. Ušetrite svoj a pacientov čas ; elektrickou súpravou.

Fotografie z kliník