PERISTALTICKÁ PUMPA

Peristaltická pumpa pre dodávku fyziologických roztokov