NOŽNÉ OVLÁDAČE

Ovládač štandard

Tento ovládač je základným pre súpravy NIKA a DUET

Ovládač s reguláciou otáčok

Zmena otáčok je prevádzaná stlačením páčky a jej posúvaním zľava doprava. Páčka sa po uvoľnení nevracia do ľavej strany. Opätovným stlačením je možné pokračovať v práci s navolenými otáčkami. Ovládač umožňuje nožné ovládanie rôznych funkcií, napr. Chipblower, Reverz, Nulová poloha, Spray a pod.